århus brandvæsen volvo fm 2009

århus brandvæsens eneste volvo conteinerbil som også er overdraget til østjyllands brandvæsen i 2016. volvoen er i dag placeret på st.city og er en af 3 conteinerbiler i østjyllands brandvæsen hvor 2 er med kran inklusiv denne. østjyllands brandvæsen bruger conteinersystem f.eks til forurening på land og vand og kemi samt til havneberedskab med skum pumpe og slangemateriel.