hovedstadens beredskab volvo fl 2023

velfærdsvogn/sanitetsvogn i hovedstadens beredskab stationeret på st.tomsgården primært bemandes af de frivillige ved længervarende indsatser eller indsatser hvor brandfolk har været udsat for betydelige røgpartikler.

køretøjet er delt op seperate rum for afklædning og omklædning til nyt tøj eller dragter.
derudover bad toilet og let forplejning.