københavns brandvæsen vandskadevogn man le 2004

københavns brandvæsens vandskadevogn som i det meste af sin levetid holdte på st.dæmningen. køretøjet er i dag overgået til hovedstadens beredskab som enhed i det frivillige beredskab.