prøvestenen mercedes 3250 1988

olieøen/prøvestenens tankvogn som de fik i 2012 er københavn kommunes eneste industribrandkøretøj. køretøjet bliver dog kun brugt til sikring ifb med brandfarligt arbejde

køretøjet har tidligere holdt i stuttgart lufthavn.