sydvestjysk brandvæsen man tgm 2020

i 2020 fik sydvestjysk brand & redning en ny kompliseret redningsvogn med kran som ligesom den gamle er placeret på st.esbjerg. udover en kran er køretøjet bl.a udstyret med tung frigørelse højderedning og udstyr til overfladeredning.