vordingborg brandvæsen mercedes 1117 1987

den gamle sprøjte er på trods af sine 32 år i 2019 stadig i drift i midt & sydsjællands brand & redning dog som anden sprøjte.