frederiksborg brand & redning vw toureg 2023

i 2023 fik frederiksborg brand & redning deres første nyindkøbte indsatslederbiler efter beredskabssammenlægningen i 2016. i område vest faldt valget på en vw toureg som er opbygget af haarby