midt og sydsjællands brand & redning skydelift mercedes econic 2011

vordingborgs svar på højderedningskøretøj som den sydligeste af 3 i midt og sydsjællands brand & redning. opbygget af metz/rosenbauer.