roskilde brandvæsen scania 2014

roskilde brandvæsen havde 2 af disse som også var de sidste svære køretøjer som blev købt under navnet roskilde brandvæsen. i østgsjællands beredskab som det hedder i dag er der 4 conteinerbiler hvor 2 holder på brandstationen i roskilde.